Minggu, 05 Februari 2012

Info Post

Christ' Extreme Humility Icon
Seorang anggota fanspage Gereja Katolik bertanya demikian pada salah satu link Katekese Mengenai Siksa Kekal / Neraka menurut Katolik:
Di manakah Allah Yang Maha Kasih lagi Maha Rahim itu bila hidup manusia yang cuma sekian puluh tahun dengan beberapa kesalahan tapi mendapat siksa kekal?
Bagaimana jawaban atas pertanyaan ini? Pertama-tama mari kita lihat apa kata Kompendium Katekismus Gereja Katolik (KKGK).
Bagaimana adanya neraka ini diperdamaikan dengan kebaikan Allah yang tak terbatas?
Allah menghendaki ”supaya semua orang berbalik dan bertobat” (2Pet 3:9), namun Ia menciptakan manusia dalam keadaan bebas, dan manusia sendiri mempunyai tanggung jawab; Allah menghargai keputusan-keputusan kita. Karena itu, manusialah yang dengan bebas memisahkan dirinya dari kesatuan dengan Allah jika pada saat kematian dia tetap berpegang teguh pada pendiriannya dalam dosa berat dan menolak cinta dan kerahiman Allah. (Kompendium Katekismus Gereja Katolik 213)
Kompendium Katekismus Gereja Katolik 213 ini kemudian merujuk kepada artikel yang lebih jelas dan detail dari Katekismus Gereja Katolik (KGK) 1036-1037:
KGK 1036 Pernyataan-pernyataan Kitab Suci dan ajaran Gereja mengenai neraka merupakan peringatan kepada manusia, supaya mempergunakan kebebasannya secara bertanggung jawab dalam hubungannya dengan nasib abadinya. Semua itu juga merupakan himbauan yang mendesak supaya bertobat: "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya; karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya" (Mat 7:13-14).
"Karena kita tidak mengetahui hari maupun jamnya, atas anjuran Tuhan kita wajib berjaga terus-menerus, agar setelah mengakhiri perjalanan hidup kita di dunia hanya satu kali saja, kita bersama dengan-Nya memasuki pesta pernikahan, dan pantas digolongkan pada mereka yang diberkati, dan supaya janganlah kita seperti hamba yang jahat dan malas, diperintahkan enyah ke dalam api yang kekal, ke dalam kegelapan di luar, tempat 'ratapan dan kertakan gigi'" (LG 48).
KGK 1037 Tidak ada seorang pun ditentukan lebih dahulu oleh Tuhan supaya masuk ke dalam neraka Bdk. DS 397; 1567.; hanya pengingkaran secara sukarela terhadap Tuhan (dosa berat), di mana orang bertahan sampai akhir, mengantarnya ke sana. Dalam perayaan Ekaristi dan dalam doa harian umatnya Gereja senantiasa mohon belas kasihan Allah, supaya "jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat" (2 Ptr 3:9):
"Terimalah dengan rela persembahan umat-Mu. Bimbinglah jalan hidup kami dan selamatkanlah kami dari hukuman abadi agar tetap menjadi umat kesayangan-Mu (MR, Doa Syukur Agung Romawi 88).
Dengan penjelasan dari kedua dokumen Gereja di atas, hendaknya kita jangan mempertanyakan kerahiman Allah. Manusia itu sudah sepantasnya masuk neraka oleh karena mati kekudusan yang diterima dari Adam dan Hawa. Tapi Ia adalah Maharahim. Apa pengorbanan-Nya di kayu salib tidak menunjukkan itu? Apakah pengampunan-Nya di dalam Sakramen Rekonsiliasi/Tobat tidak menunjukkan Ia adalah Maharahim?

Harusnya kitalah yang mempertanyakan diri kita sendiri, “apakah saya yang berdosa ini mau menanggapi rahmat sehingga bertobat atau tidak?” Manusia sekarang ini sukanya membenarkan diri dengan kalimat "Allah itu Mahakasih dan Maharahim" tapi tidak mau menanggapi rahmat untuk bertobat.  Hendaklah kita sadari bahwa rahmat dari Pengorbanan Allah di kayu salib sudah cukup untuk membuat semua orang selamat, tetapi rahmat yang cukup ini menjadi tidak efektif bila kita menolak rahmat ini dengan tidak mau bertobat atau terus menerus hidup dalam dosa.

Pax et bonum